ฟังก์ชัน COUNT ใน EXCEL

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน COUNT เพื่อนับ Size ว่ามีทั้งหมดกี่แบบ
โดย COUNT จะใช้ในการนับจำนวน cell ที่เป็นตัวเลขและไม่เป็นค่าว่าง
โดย COUNTA จะใช้ในการนับจำนวน cell ที่เป็นตัวอักษรและไม่เป็นค่าว่าง

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
2.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
2.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน COUNTA(
2.3. Range ของ cell ที่ต้องการนับ สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
2.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

Formiraex ช่วยคุณได้อย่างไร

Add-ins สำหรับ เรียน Excel ที่ทำการ สอน Excel ด้วยการปฏิบัติจริง

เราได้พัฒนาแบบเรียน Excel และแบบฝึกหัดสำหรับ Excel ที่จะช่วยให้คุณ ได้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ในการเรียนรู้ Excel ด้วยตัวคุณเอง