ฟังก์ชัน AVERAGE ใน EXCEL

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน AVERAGE เพื่อหาค่าเฉลี่ยของ Price/Unit

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
3.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
3.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน AVERAGE(
3.3. Range ของ cell ที่ต้องการคำนวน สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
3.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย นำมาเขียนรวมกัน

Formiraex ช่วยคุณได้อย่างไร

Add-ins สำหรับ เรียน Excel ที่ทำการ สอน Excel ด้วยการปฏิบัติจริง

เราได้พัฒนาแบบเรียน Excel และแบบฝึกหัดสำหรับ Excel ที่จะช่วยให้คุณ ได้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ในการเรียนรู้ Excel ด้วยตัวคุณเอง