ฟังก์ชัน เงื่อนไข ใน EXCEL

IF ใช้สำหรับการกำหนดเงื่อนไข เช่น ถ้าเงื่อนไขถูกต้อง ทำสิ่งนี้ ถ้าเงื่อนไขไม่ถูกต้อง ให้ทำอย่างอื่น
เช่น ถ้า X น้อยกว่า Y ใช้ค่า Y ถ้าไม่ใช่ ใช้ค่า X ใช้ฟังก์ชัน IF จะได้เป็น =IF(X<Y, Y, X)

1.ใช้ IF เพื่อตรวจสอบปริมาณ Stock
เงื่อนไข ถ้า Stock มากกว่า 400 ให้แสดง Height ถ้าไม่ใช่ ใช้ค่า Low

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
1.1. เขียนชื่อฟังก์ชัน =IFS(
1.2. พารามิเตอร์ที่ 1: เงื่อนไข ถ้า Stock มากกว่า 400
1.3. พารามิเตอร์ที่ 2: แสดงเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง
1.4. พารามิเตอร์ที่ 3: แสดงเมื่อเงื่อนไขไม่ถูกต้อง
1.8. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

แสดงวิธีทำ

IFS ฟังก์ชันหลายเงื่อนไข ตัวอย่าง
=IFS(G3< 10, “ค่า Stock น้อยกว่า 10”,G3 < 20, “ค่า Stock น้อยกว่า 20”,G3 >= 20, “ค่า Stock ไม่ตรงเงื่อนไข”)


2.ใช้ IFS เพื่อตรวจสอบปริมาณ Stock
เงื่อนไข ถ้า Stock มากกว่า 400 ให้แสดง Height
ถ้า Stock มากกว่า 200 ให้แสดง Medium
ถ้า Stock น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200 ให้แสดง Low

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
2.1. เขียนชื่อฟังก์ชัน =IFS(
2.2. พารามิเตอร์ที่ 1: เงื่อนไข ถ้า Stock มากกว่า 400
2.3. พารามิเตอร์ที่ 2: แสดงเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง
2.4. พารามิเตอร์ที่ 3: เงื่อนไข ถ้า Stock มากกว่า 200
2.5. พารามิเตอร์ที่ 4: แสดงเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง
2.6. พารามิเตอร์ที่ 5: เงื่อนไข ถ้า Stock น้อยกว่าหรือเท่ากับ 200
2.7. พารามิเตอร์ที่ 6: แสดงเมื่อเงื่อนไขถูกต้อง
2.8. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน
Copy สูตรลงมาทุกแถว

แสดงวิธีทำ

3. ใช้ฟังก์ชัน SUMIFS เพื่อรวม Stock ของ “Blue shirt”
วิธี ใช้ฟังก์ชัน
3.1. ใช้ฟังก์ชัน =SUMIFS(
3.2. พารามิเตอร์ที่ 1: Range ของข้อมูลที่ต้องการ SUM
3.3. พารามิเตอร์ที่ 2: Range ของข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข
3.4. พารามิเตอร์ที่ 3: เงื่อนไข
3.5. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

แสดงวิธีทำ

4. ใช้ฟังก์ชัน SUMIFS เพื่อรวม Stock ของ “Blue shirt” ที่มี Stock เป็น Height
วิธี ใช้ฟังก์ชัน
4.1. ใช้ฟังก์ชัน =SUMIFS(
4.2. พารามิเตอร์ที่ 1: Range ของข้อมูลที่ต้องการ SUM
4.3. พารามิเตอร์ที่ 2: Range ของข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข
4.4. พารามิเตอร์ที่ 3: เงื่อนไข
4.5. พารามิเตอร์ที่ 4: Range ของข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขที่2
4.6. พารามิเตอร์ที่ 5: เงื่อนไขที่2
4.7. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

แสดงวิธีทำ

5. ใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS เพื่อนับ Stock ที่เป็น “Low”
วิธี ใช้ฟังก์ชัน
5.1. ใช้ฟังก์ชัน =COUNTIFS(
5.2. พารามิเตอร์ที่ 1: Range ของข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข
5.3. พารามิเตอร์ที่ 2: เงื่อนไข
5.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

แสดงวิธีทำ

6. ใช้ฟังก์ชัน COUNTIFS เพื่อนับ Stock ที่เป็น “Low” ที่มี Stock น้อยกว่า 100
วิธี ใช้ฟังก์ชัน
6.1. ใช้ฟังก์ชัน =COUNTIFS(
6.3. พารามิเตอร์ที่ 1: Range ของข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไข
6.4. พารามิเตอร์ที่ 2: เงื่อนไข
6.5. พารามิเตอร์ที่ 3: Range ของข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบเงื่อนไขที่2
6.6. พารามิเตอร์ที่ 4: เงื่อนไขที่2
6.7. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

แสดงวิธีทำ

Formiraex ช่วยคุณได้อย่างไร

Add-ins สำหรับ เรียน Excel ที่ทำการ สอน Excel ด้วยการปฏิบัติจริง

เราได้พัฒนาแบบเรียน Excel และแบบฝึกหัดสำหรับ Excel ที่จะช่วยให้คุณ ได้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ในการเรียนรู้ Excel ด้วยตัวคุณเอง