การใช้ SUM ใน Excel

ตัวอย่างการใช้ฟังก์ชัน SUM เพื่อบวกรวมข้อมูล Stock ทั้งหมด

วิธี ใช้ฟังก์ชัน
1.1. สูตร ต้องเริ่มด้วยเครื่องหมาย =
1.2. เขียนชื่อฟังก์ชัน SUM(
1.3. Range ของ cell ที่ต้องการคำนวน สามารถพิมพ์หรือใช้เมาส์ลากใน cell ที่ต้องการ
1.4. อย่าลืมใส่ ) ต่อท้าย
นำมาเขียนรวมกัน

Formiraex ช่วยคุณได้อย่างไร

Add-ins สำหรับ เรียน Excel ที่ทำการ สอน Excel ด้วยการปฏิบัติจริง

เราได้พัฒนาแบบเรียน Excel และแบบฝึกหัดสำหรับ Excel ที่จะช่วยให้คุณ ได้ประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ในการเรียนรู้ Excel ด้วยตัวคุณเอง